Blog

Čo by ste mali vedieť pred výberom skla

Konštrukcia a popis izolačných skiel

Zasklenie má významný vplyv na celkové úžitkové vlastnosti výrobku a preto je nevyhnutné mu pri technickej špecifikácii okien a dverí venovať maximálnu pozornosť. 

Ktoré sú základné parametre skla a ktoré úžitkové vlastnosti okien a dverí ovplyvňujú?

 1. Koeficient prechodu tepla Ug (W/m2K) má výrazný vplyv na úsporu energie pri vykurovaní.
 2. Solárny faktor g (% ) vyjadruje možné tepelné zisky zasklením . Keď je hodnota tohto faktora príliš vysoká, v lete sa miestnosti prehrievajú. Ani príliš nízka hodnota solárneho faktora však nie je ideálna, pretože nás  v zime ukráti o prirodzený ohrev miestnosti slnečným žiarením (tepelné zisky). Hodnota nám teda hovorí do akej miery je sklo schopné nás ochrániť pred tepelnými ziskami zo slnečného žiarenia v horúcich dňoch a zároveň do akej miery nám umožní získať tepelné zisky zo zimných slnečných lúčov.
 3. Prestup svetla TL (%) udáva do akej miery sklo prepúšťa svetlo do interiéru a teda ako presvetlené budú miestnosti.
 4. Koeficient vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB) hovorí ako nás sklo ochráni pred hlukom.
 5. Bezpečnostné triedy skla udávajú mieru ochrany objektu pred násilným vniknutím, ochrany skla pre strelnými zbraňami a ochrany pred požiarmi.

Čo je to celková energetická bilancia zasklenia?

Je to komplexný ukazovateľ, ktorý je určený koeficientom prechodu tepla Ug a solárnym faktorom g. Znamená to, že ide o bilanciu medzi tepelnými stratami a tepelnými ziskami. Cez ideálne sklo by v zime nemalo unikať žiadne teplo a dokonca by nám malo pomáhať počas slnečných zimných dní s ohrevom miestností, ale naopak v lete by nemalo prispievať k ohrievaniu interiérov. Celková bilancia zasklenia nám hovorí do akej miery sa konkrétne sklo približuje k sklu ideálnemu.

Čo je to izolačné sklo?

Vo všeobecnosti je každé izolačné sklo tvorené dvomi, alebo tromi tabuľami skla, ktoré sú navzájom oddelené profilom (disťančným rámikom). Dištančný rámik je vyplnený špeciálnym materiálom (molekulovým sitom), ktorý má schopnosť adsorbovať vodné pary (teda vlhkosť) a tým zamedzuje ich kondenzácii v priestore medzi sklami. Sklá a dištančný rámik sú navzájom spojené technológiou dvojitého tmelenia, ktorá zaistí vysokú odolnosť skla proti mechanickému namáhaniu. Dutiny medzi sklami sú vyplnené inertným plynom (argónom, kryptónom).

Od čoho závisí miera tepelnoizolačných vlastnosti izolačného skla?

 • Od druhu samotných skiel a ich skladby
 • Od druhu a vlastností nízkoemisívnej (low-E) vrstvy
 • Od dištančného rámiku, konkrétne jeho hrúbky, materiálu a vlastností
 • Od druhu plynu medzi sklami

Čo sa myslí pod pojmom "teplý rámik", alebo "warm edge"?

Žiaľ, ešte stále sa ako štandard používajú hliníkové dištančné rámiky, ktoré najmä v zimnom období spôsobujú svojou dobrou tepelnou vodivosťou tepelný most, čoho dôsledkom môže byť tvorba kondenzátu, najmä na spodnom okraji izolačného skla. Teplý rámik je vyrobený z ušlachtilých teplo nevodivých materiálov, ktoré vytvoria tzv. teplý okraj "WARM EDGE" izolačného skla a tým sa výrazne obmedzí riziko vzniku kondenzátu na spodnom okraji skla. Navyše teplý rámik významne zníži tepelné straty okrajom skla a zlepší tepelnoizolačné vlastnosti celej konštrukcie.

V ALUPLAST s.r.o. dodávame všetky izolačné sklá štandardne s teplým dištančným rámikom SWISSPACER ( technické parametre tu ), resp. SWISSPACER Ultimate ( technické parametre tu )

Aké sklá štandardne ponúkame?

Tepelnoizolačné dvojsklo a trojsklo

 • S nízkoemisívnou vrstvou (low-E), vykazujúcou zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti  pri zachovaní dobrého prestupu svetla.
 • Stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,01 i 0,03
 • S teplým dištančným rámikom "warm edge" SWISSPACER, resp.SWISSPACER Ultimate
 • Plniaci plyn: Argón 90 %

Porovnanie parametrov u štandardného dvojskla a trojskla:

  Dvojsklo Trojsklo
Koeficient prestupu tepla Ug (W.m-2.K-1) 1,1 0,6
Prestup svetla TL (%) 82 74
Solárny faktor g (%) 65 54

Podrobnejšie porovnanie parametrov nami používaného 2-skla a 3-skla s nízkoemisívnym povlakom SGG Planitherm XN nájdete tu.

Aké sú estetické možnosti skiel?

Na sklá možno aplikovať rôzne typy okrasných mriežok, alebo je možné vybrať z množstva ornamentových,či vzorovaných skiel. Tieto sú dôležité pri vytváraní súkromia a intimity pri bývaní. Samozrejme, významnou mierou tiež dotvárajú design interiéru, exteriéru, ako i samotných výplní otvorov. Uvádzame len malú vzorku z veľkého výberu dekoračných skiel. Ak ste zvedaví na celú škálu a estetické možnosti ornamentových skiel, čítajte viac tu.

Aké sú funkčné možnosti skiel?

Zasklenia môžu súčasne vyhovieť rôznym požiadavkám, ako napr. požiadavke na priaznivú energetickú bilanciu, na ochranu pred násilným vniknutím, poranením osôb, pred slnkom, UV žiarením, či nadmerným hlukom, požiadavke na samočistiaci povrch skla, na ochranu súkromia (nepriehľadnosť), estetiku (ornamentné,vzorované sklá) a mnoho ďaľších. Niekedy je ťažké viacero vlastností vtesnať do skladby jedného polyfunkčného skla. Vieme Vám však v tomto smere ponúknuť odborné poradenstvo a vybrať pre Vás skladbu, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.